สเปรย์ด้ามกรอ

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

฿ 14,470 ฿ 14,470

 

DENU Handpiece Lubricant สเปรย์สำหรับทำความสะอาดและหล่อลื่น Handpiece

฿ 450 ฿ 450

(Product variants available)