วัสดุอุดฟัน

New
฿ 680 ฿ 680

(Product variants available)

New
฿ 680 ฿ 680

 

New
฿ 1,000 ฿ 1,000

 

New

เป็นวัสดุใช้สำหรับอุดฟะนชั่วคราวชนิดฉายแสง มีส่วนผสมของ Nano Silver

฿ 2,080 ฿ 2,080

(Product variants available)

New

มี Micro Expansion หรือ Micro Span ขยายตัว 0.1-0.15% ชดเชยการหดตัวของคอมโพสิต ทำให้ไม่มี Micro Shrinkage

฿ 6,891 ฿ 6,891

(Product variants available)

New

Vericom "DenFil Flow" Light-cured Radiopaque Flowable Composite Resin วัสดุอุดฟันเหลวชนิดฉายแสง

฿ 835 ฿ 835

(Product variants available)

New
฿ 1,006 ฿ 1,006

(Product variants available)