บอนดิ้งอุดฟัน

New

เป็น Bonding ที่มีคุณสมบัติในการยึดติดที่มีแรงยึดสูงทั้ง enamel และ dentine

฿ 2,859 ฿ 2,859

(Product variants available)

New

เป็น Bonding ที่ออกแบบให้ใช้ง่ายตรงความเป็น Self Etching และยังเป็น Dual-Cure ให้ความแข็งแรงในการยึดสูง

฿ 7,396 ฿ 7,396

(Product variants available)

New
฿ 2,123 ฿ 2,123

(Product variants available)

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

฿ 135 ฿ 135

(Product variants available)