เย็บแผล

New
฿ 482 ฿ 482
New
฿ 459 ฿ 459
New
฿ 448 ฿ 448
New
฿ 482 ฿ 482
New
฿ 459 ฿ 459
New
New
฿ 1,590 ฿ 1,590
New
฿ 1,590 ฿ 1,590
New
฿ 482 ฿ 482
New
฿ 482 ฿ 482
New
฿ 448 ฿ 448
New
฿ 448 ฿ 448
New
฿ 426 ฿ 426
New
฿ 426 ฿ 426
New
฿ 426 ฿ 426
New
฿ 426 ฿ 426
New
฿ 3,500 ฿ 3,500
New
฿ 3,181 ฿ 3,181
New
฿ 717 ฿ 717
New
฿ 627 ฿ 627
Out of stock
New
฿ 627 ฿ 627
New
฿ 460 ฿ 460
Out of stock
New
฿ 460 ฿ 460
Out of stock
New
฿ 1,070 ฿ 1,070
฿ 198 ฿ 198

(Product variants available)

฿ 803 ฿ 803

(Product variants available)

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

฿ 321 ฿ 321