เครื่องตัดกัตตาเปอร์ชา

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

฿ 150 ฿ 150
฿ 99 ฿ 99 -34%

(Product variants available)