งานสัมมนา ธันวาคม

มีคนถามผมว่า “อยากจะเรียนการเปิดคลินิกมาหลายรอบแล้ว แต่ยังลังเลอยู่ ไม่รู้จะเริ่มเรียนเมื่อไรดี??”

Date : 29-30 Dec 2019

18-20 December 2019

Date : 18 December 2019

Date : September - October 2019

Date : August - December 2019

Course A 19 AUGUST 2019 Course B 19-20 AUGUST 2019 Course C 19-22 AUGUST 2019 Course C 19-20 DECEMBER 2019

Enrollment period 15 Jun - 30 Dec 2019