งานสัมมนา กรกฎาคม

31 JULY - 1 AUGUST 2019

วันที่ 31 ก.ค. 62 ที่ Sathorn Square Victor Club ชั้น 8

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 ณ Sathorn Square BTS ช่องนนทรี

วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 ก.ค. 62 ที่ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 31 ต.ค. 62 ที่ จังหวัดหาดใหญ่

วันที่ 23-25 ก.ค. 2562 ณ โรงแรม Novotel @ Siam Square

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์ ซ.รางน้ำ

วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 62 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกกรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11

วันที่ 20-21 ก.ค. 62 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

19-21 July 2019 @ Taipe , Taiwan

วันที่ 17 ก.ค. 62

วันที่ 12-13 ก.ค. 62

วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62

วันที่ 10-11 ก.ค. 19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

สมัครได้แล้ววันนี้

วันศุกร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62