Dentosuc-Spezial 2% น้ำยาซักชั่น ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสำหรับระบบ

Attribute:

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

Share

คุณสมบัติ

1. เป็นนำยาฆ่าเชื้อสำหรับระบบ Dental Suction ช่วยในการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดและขจัดกลิ่นโดยใช้ความเข้มข้น 2%

2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

3. ไม่มีอัลดีไฮด์ ฟีนอลและคลอลีน

ขนาด 10 ลิตร 1 แกลลอน

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น


รับประกันสินค้าขั้นต่ำ 30 วันเท่านั้น เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น
และต้องถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายส่งให้ Supplier ผ่านทางแอดมิน Shop4Dent

ระยะเวลาส่งสินค้า

  • กรุงเทพฯ ภายใน 3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ