PromptDent ถุงขยะติดเชื้อสีแดง

Attribute:

ขนาด

น้ำหนัก

Share

ขนาดถุงขยะและขนาดบรรจุ :

ขนาด 18x20" บรรจุถุง 38-40 ใบ (1 กก./แพค)

ขนาด 24x28" บรรจุถุง 23-25 ใบ (1 กก./แพค)

ขนาด 30x40" บรรจุถุง 8-10 ใบ (1 กก./แพค)

ขนาด 36x45" บรรจุถุง 6-8 ใบ (1 กก./แพค)

ขนาด 40x60" บรรจุถุง 5-7 ใบ (1 กก./แพค)


 

รับประกันสินค้าขั้นต่ำ 30 วันเท่านั้น เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น
และต้องถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายส่งให้ Supplier ผ่านทางแอดมิน Shop4Dent

ระยะเวลาส่งสินค้า

  • กรุงเทพฯ ภายใน 3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ