BMS Dental Bowie-Dick Test ตัวบ่งชี้การประเมินระบบ ประสิทธิภาพการดูดสูญญากาศ โดยใช้ทดสอบเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อ

Attribute:

จำนวน

Share

BMS Dental Bowie-Dick Test ตัวบ่งชี้การประเมินระบบประสิทธิภาพการดูดสูญญากาศ โดยใช้ทดสอบเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อก่อนใช้เครื่องทุกวัน ลักษณะเป็นแผ่นมีตัวชี้วัดทางเคมีสีเหลืองอยู่ด้านบนของแผ่น

วิธีการใช้งาน 
1.) นำ Bowie-Dick Test เข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อ
2.) เปิดเครื่องเพื่อทำการทดสอบ Bowie-Dick Test
3.) แผ่นทดสอบมีการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีดำล้วนซึ่งอยู่ในระดับปลอดภัย แต่หากมีตรงกลางยังมีสีเหลืองหรือด่างดำสลับกันแสดงว่าการทดสอบล้มเหลว และทำการตรวจสภาพเครื่ือง
4.) อ่านและบันทึกผลทุกวันก่อนเริ่มใช้เครื่อง

ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง มี Bowie-Dick Test 1 ชิ้น


รับประกันสินค้าขั้นต่ำ 30 วันเท่านั้น เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น
และต้องถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายส่งให้ Supplier ผ่านทางแอดมิน Shop4Dent

ระยะเวลาส่งสินค้า

  • กรุงเทพฯ ภายใน 3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ