STERIKING Steam Autoclave ออโต้เคลฟเทป ขนาดกว้าง 1/2 นิ้ว,3/4 นิ้ว

Attribute:

ขนาด/จำนวน

Share

รับประกันสินค้าขั้นต่ำ 30 วันเท่านั้น เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น และต้องถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายส่งให้ Supplier ผ่านทางแอดมิน Shop4Dent
ระยะเวลาส่งสินค้ากรุงเทพฯ ภายใน 3 วันทำการ
ระยะเวลาส่งสินค้าต่างจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ