3M Steam Autoclave Tape ออโต้เคลฟเทป ขนาดกว้าง 1/2 นิ้ว,3/4 นิ้ว

Attribute:

ขนาด/จำนวน

Share

3M Steam Autoclave Tape ออโต้เคลฟเทป


ขนาดออโต้เคลฟเทป 

  • ขนาดกว้าง 1/2 นิ้ว
  • ขนาดกว้าง 3/4 นิ้วรับประกันสินค้าขั้นต่ำ 30 วันเท่านั้น เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น
และต้องถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายส่งให้ Supplier ผ่านทางแอดมิน Shop4Dentระยะเวลาส่งสินค้า

  • กรุงเทพฯ ภายใน 3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ