Super LED Dental Mirror

Attribute:

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

Share

รับประกันสินค้าขั้นต่ำ 30 วันเท่านั้น เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น และต้องถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายส่งให้ Supplier ผ่านทางแอดมิน Shop4Dent ระยะเวลาส่งสินค้ากรุงเทพฯ ภายใน 3 วันทำการ ระยะเวลาส่งสินค้าต่างจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ