Latex Elastics ยางดึงฟัน บรรจุ 100 ชิ้น

Attribute:

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

ขนาด

3/16 3.5 oz. 1/8 4.5 oz.

สี

สีใส สีแดง สีเขียว

Share

  • 3/16 3.5oz
  • 1/8. 4.5oz
  • บรรจุถุงละ 100 ชิ้น
  • สี : สีใส, สีแดง, สีเขียว


หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น
 
รับประกันสินค้าขั้นต่ำ 30 วันเท่านั้น เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและขนส่งเท่านั้น
และต้องถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายส่งให้ Supplier ผ่านทางแอดมิน Shop4Dent
 
ระยะเวลาส่งสินค้า
  • กรุงเทพฯ ภายใน 3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ