เครื่องเอ็กซเรย์เล็ก มือ 1

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

฿ 73,000 ฿ 73,000