เพราะถุงมือก็เหมือนถุงยาง  คุณภาพ ความปลอดภัยต้องมาก่อน

Last updated: 2020-06-16  |  264 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เพราะถุงมือก็เหมือนถุงยาง  คุณภาพ ความปลอดภัยต้องมาก่อน

เพราะถุงมือก็เหมือนถุงยาง 
คุณภาพ ความปลอดภัยต้องมาก่อน

รู้หรือไม่ การสวมถุงมือนั้น สามารถป้องกัน HIV,HVB และโรคติดต่ออื่น ๆ ได้นะ

เปรียบเสมือนเราใส่ถุงยางอน ามัยนั่นเอง
เพราะฉะนั้น เราจึงควรใส่ถุงมือทุกครั้ง  และไม่ลืมที่จะใส่มัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เ กิดโรคติดต่อที่จะตามมาโดยไ ม่คาดคิด