มาต่อกันเลยดีกว่ากับสาระน่ ารู้ เรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุ คคลสำหรับทันตแพทย์และผู้ช่ วยทันตแพทย์ว่ามีอะไรบ้าง

Last updated: 2020-06-16  |  145 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มาต่อกันเลยดีกว่ากับสาระน่ ารู้ เรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุ คคลสำหรับทันตแพทย์และผู้ช่ วยทันตแพทย์ว่ามีอะไรบ้าง

มาต่อกันเลยดีกว่ากับสาระน่ ารู้ เรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุ คคลสำหรับทันตแพทย์และผู้ช่ วยทันตแพทย์ว่ามีอะไรบ้าง ?

✅1.Disposable Doctor cap
✅2.Surgical Mask
✅3.Protective goggle
✅4.Face shield
✅5.Working Cloth ร่วมกับ Disposable Isolation Clothing หรือ Surgical Cloth ด้านนอก
✅6.Disposable latex gloves/Nitrile gloves"