สาระน่ารู้ก่อนเปิดคลินิกหล ังช่วง COVID-19 EP.1 เจ้าของร้านต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

Last updated: 2020-06-16  |  130 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สาระน่ารู้ก่อนเปิดคลินิกหล ังช่วง COVID-19  EP.1 เจ้าของร้านต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

สาระน่ารู้ก่อนเปิดคลินิกหล ังช่วง COVID-19
EP.1 เจ้าของร้านต้องเตรียมตัวอย ่างไร

ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ทำให้คลินิคทำฟันมีความจำเป ็นต้องงดให้บริการ แล้วหากคลินิกเปิดให้บริการ ได้แล้ว เจ้าของร้านควรต้องมีการเตร ียมตัวอย่างไร เพื่อเตรียมพร้อมในการรับคน ไข้และให้บริการทันตกรรม

✅ ต้องเตรียมมาตรการจัดการคนไ ข้ให้เหมาะสม เช่น นัดคนไข้ให้ห่างกันในช่วงเว ลาเดียวกันหรือใหล้เคียง ไม่ให้มีคนไข้ชนนัดกัน เพื่อลดการแออัดในพื้นที่
✅ ยกระดับการฆ่าเชื้อให้ได้มา ตรฐานการป้องกัน COVID-19
✅ แนวทางปฏิบัติของทันตแพทย์ ผู้ช่วย พนักงานทุกคนที่มีอยู่ในร้า น
เช่น การใส่ Face Shield, Head Cover, Goggles, N95 Mask, Waterproof gown, Double Disposable gloves, Boot cover